<$BlogRSDUrl$>
Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers

سامFriday, November 24, 2006

6 


پسر خنده رو
سلام
این روزها دچار تناقضم. هم دوست دارم زودتر بزرگ بشی و بالیدنت رو ببینم هم دوست دارم زمان رو تو همین لحظاتی که هستی نگه دارم از بس سیر نمیشم از دیدنت و بدونت.

دیگه میتونی چند بار قلت بزنی . دیروز خنده بابایی در اومده بود از شیرینکاریهات. از زیر تلویزیون که شروع میکنی میرسی به چهارچوب در. کاری که خیلی دوست داری اینه که خودت رو برسونی به تاتامی ها و با ناخون بکشی روش. از شنیدن صداش خوشت میاد.

بعضی وقتها تا چند دقیقه محو تماشای من یا بابا میشی. میدنم که داری تصاویرمون رو به مغزت میدی. باید همیشه خودم رو آراسته نگه دارم تا توی مغزت همیشه یه تصویر خوب ازم ساخته بشه.

شبها دلتنگ پدرت هستی. انگار میدونی شب یعنی برگشتن پدر به خونه. وقتی اون هست من رو نمیبینی و دوست داری از بودن و آرامش بغل اون لذت ببری. فقط دوست داری گاهگاهی که خسته میشی بیایی یکم تو بغل من استراحت کنی.

دیگه یاد گرفتم چطوری تو آغوشم آرومت کنم فقط به شرطی که مثل دیروز کلافه نباشی از خونه موندن زیاد.

این روزها هر پیرمرد و پیرزن ژاپنی که میبینتت میخواد باهات بازی کنه و تو هم که دنیای محبتی. لبخندت رو از هیچ کس دریغ نمیکنی. نمیدونی چه انرژیی میگیرن این اوبا چن و اوجی چن ها با دیدن خنده ات.

خیلی خوبه که این همه خوشرویی.


Blog Photos


آرشیو

 • May 2006
 • June 2006
 • July 2006
 • August 2006
 • September 2006
 • November 2006
 • December 2006
 • January 2007
 • February 2007
 • March 2007
 • April 2007
 • May 2007
 • June 2007
 • July 2007
 • August 2007
 • September 2007
 • October 2007
 • November 2007
 • December 2007
 • January 2008
 • February 2008
 • March 2008
 • April 2008
 • May 2008
 • June 2008
 • July 2008
 • August 2008
 • September 2008
 • October 2008
 • November 2008
 • December 2008
 • March 2009
 • April 2009
 • May 2009
 • August 2009
 • September 2009
 • October 2009
 • November 2009
 • January 2010
 • March 2010
 • May 2010
 • January 2011
 • February 2011

 • online