<$BlogRSDUrl$>
Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers

سامThursday, December 07, 2006

15 


سام مریضم

سلام مامانی.

چی شد یهو؟ چرا از دیروز ریختی به هم؟ مامان چی خوردی یا دستت رو کجا مالیدی که اینطوری دلت زیر و رو شد؟

خانوم مربی هم گفت از چشمات معلومه که مریضی. گفت اگه حالت خوب نبود بهم زنگ میزنه که بیارمت خونه. هنوز که خبری نیست فکر کنم بهتر شدی.

میدونی بعضی وقتها میمونم اینکه دارم برات از لحظه های بزرگ شدنت مینویسم اصلن برای تو ارزشی داره یا اینکه همش برای خودم ه و آینده که هر وقت دلم گرفت یا برای این روزهات تنگ شد برگردم و بخونمشون.

شاید روزی که خودت پدر شدی بفهمی بزرگ شدنت و داشتن فرزند چه مزه ای داره. پس اینها میمونه برای من تا به ابد از خوندنش لذت ببرم.

دیروز برای اولین بار واقعن ترسیدی. داشتیم با هم از خرید برمیگشتیم که یه سگ از یکی از خونه ها پارس کرد. چنان از جا پریدی که دلم لرزید. البته من هم کم نترسیدم اما برای تو اولین تجربه بود. این هم یه روی زندگی ه عزیزم.

پسر گلم ترس و مریضی رو تجربه کردی. چیزهای بد دیگه ای هم هستن که باید ببینی ولی بدون زندگی با همین خوبی و بدیهاش هست که معنی پیدا میکنه و ارزش خوبی ها رو وقتی قسمتهای تلخ زندگی رو دیدی بهتر میدونی.

نگران نباش برای فراموش کردن دلتنگیهات و بدیها میتونی روی من و بابایی تا زنده هستیم، حساب کنی. فقط میتونم برات آرزو کنم قسمتهای شیرین زندگیت از لحظه های زشتش بیشتر باشه.


این روزها رو دوست داشتم با عزیزانمون قسمت میکردیم، لذت و شادی بودن تو رو؛ اما حیف که همش میگذره و اونهایی که دوستشون داریم کنارمون نیستن. امیدوارم هیچ وقت چیزی از محبتت به اونهایی که ریشه ما هستن کم نشه بابت این فاصله.

Blog Photos


آرشیو

 • May 2006
 • June 2006
 • July 2006
 • August 2006
 • September 2006
 • November 2006
 • December 2006
 • January 2007
 • February 2007
 • March 2007
 • April 2007
 • May 2007
 • June 2007
 • July 2007
 • August 2007
 • September 2007
 • October 2007
 • November 2007
 • December 2007
 • January 2008
 • February 2008
 • March 2008
 • April 2008
 • May 2008
 • June 2008
 • July 2008
 • August 2008
 • September 2008
 • October 2008
 • November 2008
 • December 2008
 • March 2009
 • April 2009
 • May 2009
 • August 2009
 • September 2009
 • October 2009
 • November 2009
 • January 2010
 • March 2010
 • May 2010
 • January 2011
 • February 2011

 • online