<$BlogRSDUrl$>
Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers

سامTuesday, October 14, 2008

63. 


آخرهای ماه سپتامبر دوباره برنامه ی فستیوال ورزشی شما بود.
افتتاحیه رو دو زانو نشستی کنار دوستات و برنامه ی چیرلیدر ها رو تماشا کردی. معرفی کلاس شما هم با خوندن اسمهاتون و دویدنتون توی زمین انجام شد! بعد شماها دسته جمعی کیمونوی قرمز پوشیدید و با آهنگ دونگوری مثلن رقصیدید. تو هم اون وسط هی لپهای "آیانو چن" رو که کنار هم ایستاده بودید میکشیدی به جا اجرا کردن کارهایی که مربی ها یه ماه براش زحمت کشیده بودند!
بعد هم دوتایی میمون شدیم و مسابقه ی دو و بالا رفتن از مانع و چیدن موز دادیم که حسابی سرش خندیدیم.

با این کیمونوها و این هدبندها انقدر همگی خوردنی شده بودید که حد نداشت.

یه آنتراکت داشتید و وسطش با بقیه یه شیری به بدن زدید.

با "شون کون" خوشحال از توپ‌هایی که جایزه گرفتید بعد از برنامه یه طرف دیگه زمین حسابی بدوبدو و بازی کردید. این هدبندها رو هم نمیدونم وسط شلوغی کی بست به کله‌هاتون.

و اینجا یه مادر و بچه‌ی میمونی شده بودیم که بیا و ببین!

Blog Photos


آرشیو

 • May 2006
 • June 2006
 • July 2006
 • August 2006
 • September 2006
 • November 2006
 • December 2006
 • January 2007
 • February 2007
 • March 2007
 • April 2007
 • May 2007
 • June 2007
 • July 2007
 • August 2007
 • September 2007
 • October 2007
 • November 2007
 • December 2007
 • January 2008
 • February 2008
 • March 2008
 • April 2008
 • May 2008
 • June 2008
 • July 2008
 • August 2008
 • September 2008
 • October 2008
 • November 2008
 • December 2008
 • March 2009
 • April 2009
 • May 2009
 • August 2009
 • September 2009
 • October 2009
 • November 2009
 • January 2010
 • March 2010
 • May 2010
 • January 2011
 • February 2011

 • online